Praktisk Informasjon

  Denne informasjonen omhandler praktisk informasjon som vil presenteres i applikasjonen når en bruker velger deres jakområder


  Navn på forening/organisasjon*

  E-post* (E-post adressen man ønsker å motta informasjon om utførte salg og eventuelle fangstrapporter)*

  Sted og Kommune*

  Navn på jaktområde (Har dere flere områder, separeres disse med komma)

  Type jaktkort*

  Dagskort2-dagerskort3-dagerskortUkeskortHelgekortMånedskortÅrskortAnnet (Noter dette under "Annen informasjon")

  Start på sesong (Dato - DD.MM.ÅÅ)

  Avslutning på sesong (Dato - DD.MM.ÅÅ)

  Hjemmeside til foreningen (ikke obligatorisk)

  Valgfri beskrivelse - Denne vil vises når en bruker velger deres område i applikasjonen

  Annen informasjon - Jaktregler, priser på jaktkort, kvoter, etc.

  Fangstrapport

  Ønsker fangstrapport


  Innsending av bilder av område*

  Dette er bilder vi ønsker å bruke i applikasjonen eller i forbindelse med publisering av deres jaktkort.
  Jeg vil sende bilder nåJeg sender bilder senereJeg ønsker aldri å sende bilder

  Bilder av område

  Informasjon For Utbetaling

  Når du/dere blir en del av Huntish, er vi avhengig av å hente inn noe informasjon i forbindelse med opprettelse av deres konto for utbetalinger. Leverandøren av betalingstjenesten som vi benytter, Stripe, tar sikkerhet på alvor, og vil forsikre seg om at alle transaksjoner som gjennomføres via deres plattform er til legitime forretninger. Av denne årsak ber de om følgende opplysninger.  Kontonummer for utbetaling

  Fullt navn på organisasjonens leder  Lukk meny